آزمایشگاه تحقیق و توسعه

وجود واحد تحقیق و توسعه در سازمان ها باعث پویایی و توسعه مستمر می شود. واحد تحقیق و توسعه شرکت زیست روانکار با بهره گیری از دانش آموخته گان و متخصصان توانمند و همکاری با دانشگاه و مراکز تحقیقاتی مطرح داخلی و خارجی سعی در توسعه و ارتقا محصولات پایه زیستی با هدف کاهش آلودگی های زیست محیطی و انرژی و همچنین مصرف بهینه (sustainable consumption) را دارد.
به علاوه این واحد با ارتباط با واحدهای فنی، مهندسی و بازرگانی اقدامات لازم در خصوص بهبود و به روز رسانی محصولات تولیدی را داشته و توانایی سفارشی سازی برای مشتریان شرکت را نیز دارد.