آزمایشگاه کنترل کیفیت

از آنجایی که کنترل کیفیت موضوعی حیاتی در سازمان ها است، واحد کنترل کیفیت شرکت زیست روانکار با همکاری با آزمایشگاه های شیمی و پلیمر، زیست فناوری و متالوژی شهرک علمی و تحقیقاتی، دانشگاه صنعتی اصفهان و آزمایشگاه های همکار استاندارد به بررسی و آنالیز محصولات تولیدی پرداخته و همچنین آمادگی ارائه خدمات آزمایشگاهی به صنعتگران، محققان و دانشجویان گرامی را نیز دارد.